Angua s.r.o
Angua s.r.o
Ideální řešení pro Vaše účetnictví
Ideální řešení pro Vaše účetnictví

Daňové poradenství a audit:

Naše společnost disponuje smluvně vázanými daňovými poradci, daňové poradenství je poskytováno v rámci smlouvy uzavřené mezi námi a Vaší společností zdarma jako součást našich služeb

V případě Vašeho zájmu můžeme doporučit auditorskou společnost, která provede audit Vašeho účetnictví, tuto službu nezajišťujeme v rámci uzavřené smlouvy, neboť audit je vždy nezávislý a jednalo by se o střet zájmů

Angua s.r.o 2011