Angua s.r.o
Angua s.r.o
Ideální řešení pro Vaše účetnictví
Ideální řešení pro Vaše účetnictví

Přehled služeb:

Kompletní vedení účetnictví včetně střediskového

Veškerá daňová přiznání

Mezinárodní obchod

Správa majetku

Vnitropodnikové směrnice

Statistické výkazy

Intrastat

Zpracování mezd

Okamžitý přehled závazků, pohledávek, cashflow

Zpracování účetní závěrky včetně inventarizace a podkladů pro audit

Reporting pro vedení společnosti

U zahraničních společností kompletní požadovaný reporting pro mateřskou společnost, v anglickém nebo německém jazyce

Kvalifikované odhady účetního i daňového hospodářského výsledku

Zpracování výkazů pro banky, úvěrové a leasingové společnosti

Zastupování při veškerých jednáních s úřady státní správy

Rekonstrukce účetnictví

Účetní poradenství, metodika

Angua s.r.o 2011