Angua s.r.o
Angua s.r.o
Ideální řešení pro Vaše účetnictví
Ideální řešení pro Vaše účetnictví

Supervize účetnictví:

Máte přidělenu hlavní účetní, která je Vám kdykoliv k dispozici

Hlavní účetní na základě vašich požadavků optimalizuje chod účtárny tak, aby oběh dokladů respektoval zákonné požadavky a aby práce účtárny byla co nejefektivnější

Hlavní účetní kontroluje pravidelně chod účtárny, dodržování nastavených pravidel, vnitropodnikových směrnic a zákonných postupů

Hlavní účetní řeší osobně všechny složitější problémy, vypracovává metodiku pro postupy účtování a dohlíží na řádné zpracování, případně sama zpracovává daňová přiznání a reporty pro management společnosti, mateřskou společnost nebo třetí osoby

I v tomto případě naše společnost přebírá plnou zodpovědnost za zpracování účetnictví

Angua s.r.o 2011